Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Een mens kan zich het beste ontplooien als hij ruimte ervaart en zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor wat hij doet. Als hij daartoe de gelegenheid en middelen krijgt, stimuleert dat het beste in hem: betrokkenheid, creativiteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een explorerende instelling. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook: zorg dragen voor de ander als lid van de gemeenschap. Vanuit deze betrokkenheid willen wij respectvol met elkaar omgaan en open staan voor de wereld om ons heen.

 

Het bovenstaande mensbeeld vormt de inspiratiebron voor onze visie en kan het beste als volgt worden samengevat: wij geloven in ‘vrijheid in verbondenheid’.

 

Het Twents Carmel College wil vanuit die gedachte een onderwijsinstelling zijn die zich inspant om leerlingen en medewerkers het volgende te bieden:

lees meer

Het Twents Carmel College maakt deel uit van Stichting Carmelcollege. Carmel verbindt VO-scholen verspreid over heel Nederland. Met circa 4.300 collega’s en ruim 38.000 leerlingen is het weliswaar een grote stichting, maar kleinschaligheid staat voorop. Dat is ook terug te vinden in onze missie, waarin de mens centraal staat. Niet alleen bij haar primaire taak: het aanbieden van bijzonder voortgezet onderwijs, maar ook bij het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden voor dat onderwijs

lees meer

Twents Carmel College Excellente school

Vmbo locaties Denekamp en Potskampstraat blinken uit in maatwerk

 

Als enige Carmelschool én als enige met twee locaties weet het Twents Carmel College het predicaat excellent binnen te slepen. De vmbo locaties in Denekamp en Oldenzaal (Potskampstraat) blinken uit in maatwerk. De inspectie van het onderwijs en een onafhankelijke jury hebben onlangs beoordeeld dat de school hiermee het predicaat excellent mag voeren.  

Bekendmaking

Op maandagochtend 22 januari bezocht Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, de locatie in Denekamp. Hij maakte die ochtend bekend dat de vmbo locaties Potskampstraat (Oldenzaal) en Denekamp het predicaat excellent hebben gehaald. Hij ging tijdens zijn bezoek ook in gesprek met leerlingen, kreeg een rondleiding door de school en sprak met docenten. 

 

 

Bijzondere school

Het Twents Carmel College is een bijzondere school, aldus de jury. Ze bieden maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied en zijn erop gebrand om alles eruit te halen wat erin zit. Met maatwerk bevordert de school kansengelijkheid van de leerlingen. 

 

Maatwerk

Maatwerk is bestemd voor iedere leerling. Docenten leveren maatwerk door middel van eigen talenten die aan de persoon gebonden zijn. Dit is essentieel in de aanpak van het Twents Carmel College. De jury is duidelijk in haar oordeel; het Twents Carmel College is een goede school. De school heeft een breed profiel en de inspanningen zorgen dat leerlingen beter presteren. Dat blijkt uit de resultaten. Leerlingen presteren goed. Doorstroom naar een hoger niveau is zichtbaar en Denekamp kent weinig tot geen zittenblijvers. 

 

Blijven ontwikkelen

Het gebruik van digitale leermiddelen in de klassen, het verplichte zevende vak in de GTL (gemengd theoretische leerweg) route, de mogelijkheid voor KBL (kaderberoepsgerichte leerweg) leerlingen om vakken op een hoger niveau af te sluiten en het toptraject zijn voorbeelden van hoe de school alles uit de leerling wil halen. Als enige aanbieder van voortgezet onderwijs in Noordoost Twente wil en moet de school het best mogelijke onderwijs bieden. De school toont aan dat ze zich blijft ontwikkelen, in kleine stappen. Continue scholing begeleidt die vernieuwingen. 

 

Predicaat excellent

Begin 2017 heeft de school de aanvraag voor het predicaat excellent ingediend. Er volgden een extra inspectiebezoek, gesprekken met de jury, een bezoek van twee juryleden en een bespreking in de voltallige jury. Het eindoordeel: Twents Carmel College locaties Denekamp en Potskampstraat (vmbo) zijn excellent waar het gaat om maatwerk. Het predicaat is drie jaar geldig.

 

180122 Juryrapport Excellente School Twents Carmel College.pdf

 

Meer weten over excellente scholen? Kijk dan op www.excellentescholen.nl

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.