Nieuws
Nieuws
Nieuws
Nieuws
Nieuws
Nieuws
Nieuws
Nieuws
Nieuws

Inschrijven tweede periode rekenen vierdejaars leerlingen schooljaar 2017-2018

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),

 

Hierbij de volgende informatie over de rekenlessen voor leerlingen in leerjaar 4.

 

Leerlingen in leerjaar 4 zijn vrijgesteld van de rekenles.
Om zich toch zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op een eventuele herkansing, of in het kader van onderhoud van de rekenvaardigheden, hebben leerlingen in leerjaar 4 zich kunnen inschrijven voor rekenlessen.
Deze inschrijving is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Als een leerling zich inschrijft, verplicht hij zich aanwezig te zijn bij de les.


In de week van 15 januari hebben de leerlingen kunnen deelnemen aan een rekenexamen.
Hiermee is de eerste periode van rekenlessen afgerond.

 

Leerlingen die dit willen kunnen zich voor een nieuwe periode inschrijven voor een rekenles.

Via de site kunnen leerlingen zich tot uiterlijk zondag 21 januari inschrijven.
De lessen starten op maandag 22 januari.

 

Let op: Er kunnen maximaal 24 leerlingen ingeschreven worden in een les, is de groep vol dan zal een andere keuze gemaakt moeten worden.

 

Inschrijving kan op een van de volgende lesmomenten:
- Maandag lesuur 6
- Woensdag lesuur 6
- Woensdag lesuur 9
- Vrijdag lesuur 8
Alle lesuren vinden plaats in lokaal 111c

 

 

Klik hier voor het inschrijfformulier!

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.