Keuzevakken klas 3
Keuzevakken klas 3
Keuzevakken klas 3
Keuzevakken klas 3
Keuzevakken klas 3
Keuzevakken klas 3
Keuzevakken klas 3

Keuzevakken in klas 3

 

In het derde leerjaar heb je de volgende keuzevakken

 

Duits Economie
Aardrijkskunde

Maatschappijkunde

Geschiedenis

Kunstvakken 2

Nask 1 Lichamelijke opvoeding 2
Nask2 Biologie

 

 

Duits

Als je kiest voor Duits ligt het accent op het communicatieve gedeelte van de taal. Dat wil zeggen: de kennis die je al van de Duitse taal hebt, wordt gebruikt bij het oefenen van alledaagse gesprekssituaties. Zoals met hobby, sport, in een winkel, op straat enz. De grammatica in de vorm van de naamvallen zal minder nadrukkelijk in beeld komen!

In leerjaar 4 zal het accent meer komen te liggen op de vier vaardigheden: lezen - luisteren - schrijven – spreken, met het oog op het schoolexamen (PTA).

 

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde IS EEN WERELDVAK

Aardrijkskunde biedt je praktische kennis bij:

 • Het uitstippelen van bijv. je vakantiereis.
 • Het volgen van het dagelijks nieuws (tsunami Indonesië).
 • Topografie (kaartgebruik).

Je leert hoe landen van elkaar verschillen. Je leert daardoor de wereld beter te begrijpen en krijgt respect voor andere culturen en volkeren (bijv. waarom vluchten mensen). Dit is van belang in onze maatschappij waar integratie een grote rol speelt.

Aardrijkskunde leert je ook waardering te krijgen voor je omgeving. Aardrijkskunde biedt je kennis en inzicht waar je later veel aan kunt hebben en die zeker wel aansluiten bij het beroep waar je later in komt te werken.

“Aardrijkskunde kun je kiezen voor je verdere studie, maar zeker voor de rest van je leven”  

 

Geschiedenis

Oorlogen, geweld, romantiek, verhalen, mode, jongeren, dit alles en nog veel meer hoort bij geschiedenis.

Alles heeft tenslotte een geschiedenis en er is voor elk wat wils, voor iedere interesse is er wel een geschiedenis.
Als je kiest voor geschiedenis, is dit niet zomaar een vak waarbij je hoort wat er allemaal vroeger gebeurd is. Nee, het is een vak dat je helpt om de wereld om je heen beter te begrijpen.

Waarom gebeurt er van alles in de wereld?

Waarom moeten er Nederlandse militairen naar Afghanistan?

Het vak geschiedenis helpt je om meer begrip te krijgen voor de wereld om je heen en hoe dit zover is gekomen. Je gaat op zoek naar antwoorden, die krijg je in de theorielessen, maar je gaat ook zelf aan het werk met digitale opdrachten die je samen met een klasgenoot moet maken.
Geschiedenis saai? Nee absoluut niet, hoor! Een vak waar je inbreng belangrijk is!

 

Nask2

Als je kiest voor Nask2 ligt de nadruk op scheikunde (chemie). Het gaat over materialen (stoffen). Vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Wat zijn hun eigenschappen (geur, kleur, brandbaarheid enz.), waar kom je ze tegen (in je eigen omgeving), hoe kun je ze uit elkaar halen (scheiden), hoe worden ze gemaakt, waaruit bestaan ze (moleculen en atomen) en wat gebeurt er als je ze bij elkaar doet?
Je krijgt 2 lessen per week en in gemiddeld één op de drie lessen zit een practicum (proefjes).
Je doet dan onderzoek naar stoffen en soms maak je producten als haargel, tandpasta, shampoo of een crème.
Natuurlijk zit er ook theorie bij en kun je oefenen met het computerprogramma dat bij de lesmethode zit.

 

Maatschappijkunde

Als je kiest voor maatschappijkunde staan verschillende thema’s centraal, die uitgebreid worden besproken:

 • Wat betekent werk voor mensen; welke soorten werkloosheid zijn er. Ook de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat komen aan bod.
 • Je leert meer over de politiek. Democratie, dictatuur, rechtsstaat, het Rijk, politieke stromingen en de politieke besluitvorming.
 • In dit thema gaat het over het ontstaan van multicultureel Nederland.
 • Bij massamedia leer je alles wat te maken heeft met de kranten, radio, televisie en internet.
 • Ook gaan we in op allerlei vormen van criminaliteit; Vormen van criminaliteit, criminaliteit en wetgeving. Rechtsspraak, politie, justitie en Bureau slachtofferhulp zijn enkele punten die in dit thema uitgelegd worden.

 

Kunstvakken 2

Bij kunstvakken 2 is het creatieve gedeelte belangrijk, maar ook de techniek is belangrijk. Bovendien maakt de theorie een belangrijk deel uit van het vak. Je maakt opdrachten waarbij je bezighoud met vragen als:

 • Hoe kom ik van een idee tot een werkstuk?
 • Welke technieken kunnen er gebruikt worden?
 • Hoe ga ik om met kleur, vorm, compositie etc.?
 • Hoe beschrijf ik wat ik zie? (beschouwing)


Kunstvakken 2 wordt afgesloten met een landelijk centraal examen. (centraal schriftelijk examen + centraal praktisch examen).

 

Lichamelijke Opvoeding 2

Als je kiest voor Lichamelijke opvoeding 2 ben je sportief aangelegd en ligt je interesse in de sport. Wil je na het behalen van je diploma verder in de sport, dan moet je het leuk vinden om leidinggeven in sport en bewegen.

Bij lichamelijke opvoeding 2 heb je te maken met 4 belangrijke onderdelen.

 1. Bewegen: verdieping van bestaande sporten en het aanbieden van "nieuwe sporten" bijvoorbeeld klimmen.
 2. Bewegen en regelen: een toernooi organiseren en lesgeven (in groepjes) aan je eigen klas. (vooral in het 4e leerjaar)
 3. Bewegen, gezondheid en samenleving: aspecten die aan het bewegen zitten (EHBSO, conditie bepaling door hartslagmeter).
 4. Buitenschools leren (stage): stage bij je sportclub of ergens anders naar keuze (leerjaar 4)

 

Nask1

Bij het vak NASK1 ligt de nadruk op natuurkunde.

Je onderzoekt bij NASK1 alles wat met je omgeving te maken heeft. Tijdens het practicum onderzoek je allerlei verschijnselen zoals de werking van elektriciteit, licht, krachten, beweging, geluid en energie-omzettingen.

Ook het ontwerpen van toepassingen komt bij NASK1 aan bod. Daarnaast probeer je conclusies trekken op basis van de resultaten.

Je gaat bij het onderzoek en het ontwerpen  systematisch te werk. Wat weet je al? Wat wil je weten? Is het probleem eerder voorgekomen? Op basis hiervan wordt het probleem systematisch aangepakt.

 

Uiteraard krijg je ook theorielessen. Tevens maak je gebruik van een digitale leeromgeving, waarin je de gelegenheid krijgt om extra te  oefenen.

 

Het vak NASK1 komt in verschillende sectoren aan bod:

 • Zorg & Welzijn: apothekersassistent, radiologie (röntgen), echografie en medisch laborant.
 •  Groen:  milieubeheer, levensmiddelentechnologie, cultuurtechniek en waterbeheer.
 • Techniek: engineering, elektrotechniek, metaalbewerking, ICT, laboratorium & procestechniek.
 •  Economie: ontwerper buitenreclame en vormgever ruimtelijke presentatie.

 

Ook is het vak belangrijk bij de profielen natuur & gezondheid en natuur & techniek op de HAVO.

Het vak NASK1 zorgt ervoor, dat je in staat bent om problemen op systematische wijze op te  oplossen. Dat is niet alleen van belang voor  je vervolgopleiding, maar ook voor je baan in de toekomst!

 

 

Economie

Als je willekeurig een krant openslaat dan gaat het wel over economie, want economie gaat ons allemaal aan.

In het 3e leerjaar heb je 3 lesuren per week, waarvan je 1 uur zelfstandig werkt met een nieuw  computerprogramma.

 

In de lessen praten we over onderwerpen van nu:  hoe is de economische crisis ontstaan?

Je leert meer over geld: waarom is jouw geld in een ander land veel meer waard?

Je leert met formules te werken en berekeningen te maken.

Je leert  hoe economische beslissingen in ons land invloed hebben  op ons allemaal.

Als je kiest voor ons vak dan kies  je een uitdagend vak waarbij je oplossingen bedenkt , je beslissingen moet nemen  en dus zelf invloed kunt uitoefenen.

 

Biologie

Bij biologie leer je alles over mensen, dieren en planten.

Je leert hoe je eigen lichaam werkt, over astma, hoe het zit met tweelingen, hoe kanker ontstaat en of het erfelijk is, over het milieu en nog veel meer.

 

Bij biologie mag je

 • de vitale capaciteit van je longen meten
 • werken met de microscoop en een echt dierenhart van binnen bekijken
 •  mosselen onderzoeken en je mag ze proeven in ons restaurant
 • valkparkieten, woestijnratjes of cavia’s observeren
 • onderzoeken welke stoffen in ons eten zitten
 • nog andere spannende proefjes uitvoeren

 

De kennis die je bij biologie krijgt kun je later nodig hebben in het beroep dat je kiest. Bijvoorbeeld een beroep dat te maken heeft met sport, verpleging, laboratorium, planten of dieren.

Biologie is ook belangrijk als je dierenartsassistent, hovenier, apothekersassistent, doktersassistent of voedingsdeskundige wilt worden.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.