LWOO/ondersteuning
LWOO/ondersteuning
LWOO/ondersteuning
LWOO/ondersteuning
LWOO/ondersteuning
LWOO/ondersteuning
LWOO/ondersteuning

LWOO/ondersteuning is .....

 

De locatie Potskampstraat biedt ook het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) aan.

Dit is een soort hulpstructuur bij de theoretische, gemengde en beroepsgerichte leerwegen. Dus voor alle leerwegen binnen het VMBO.

 

Door een wetswijziging is het mogelijk geworden dit anders in te richten en binnen het Samenwerkingsverband, waar het TCC onder valt, is dat ook zo ingericht.

De term LWOO verdwijnt waarbij de ondersteuning wel gehandhaafd blijft. Voor de onderbouw is de term inmiddels verdwenen.

 

Deze ondersteuning is in principe bestemd voor leerlingen met hiaten, achterstanden of gedrags- en motivatieproblemen.

 

Er zijn leerlingen die vier jaar lang deze extra ondersteuning in een kleine groep nodig hebben maar ook is de ondersteuning bestemd voor bijvoorbeeld een dyslectische leerling uit de theoretische leerweg die tijdelijk wat extra zorg nodig heeft.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.