Verschillende klassen
Verschillende klassen
Verschillende klassen
Verschillende klassen
Verschillende klassen
Verschillende klassen
Verschillende klassen

Verschillende klassen

 

BBL-A  klassen met een aangepaste lessentabel:

Aan leerlingen van deze klassen wordt aangepaste leerstof aangeboden. Ook het tempo wordt aan de mogelijkheden van de leerling aangepast.

Zij hoeven slechts 1 moderne vreemde taal te volgen: n.l. Engels.

 

BBL klassen:

BBL leerlingen in de onderbouw van de Potskampstraat krijgen op het zelfde niveau de leerstof aangeboden als BBL leerlingen op de overige locaties.

 

KBL perspectief:
Op de locatie Potskampstraat kunnen ook leerlingen met KBL perspectief worden geplaatst. Het betreft leerlingen die eerst de specifieke setting (schooltje in de school; eigen ingang, kantine, conciërge, kleine klassen) van de unit nodig hebben.

Na klas 1 worden deze leerlingen (indien ze aan de norm daarvoor voldoen), samen in een tweede klas met KT niveau geplaatst om ze beter voor te bereiden op een overgang naar klas 3.

In klas 3 volgen ze het niveau dat ná het VMBO doorstroom biedt op het MBO niveau 3 en / of 4.

 

EZ- klassen:

In deze klassen zitten leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben, waardoor opvang in een nog specifiekere setting gewenst is.
Binnen deze klassen is het mogelijk dat er op verschillende VMBO niveaus gewekt.

 

 

Leerstof in de onderbouw.


De leerstof wordt niet meer uitsluitend in 15 verschillende vakken aangeboden, maar ook in leergebieden en samenwerking tussen vakken(projecten).
Op deze manier is er meer vrijheid voor de inrichting van het onderwijs.
Voor de zwakkere leerlingen is de leerstof nog praktischer en nog meer herkenbaar.

Vakken

 • Nederlands
 • Engels
 • (Duits)
 • Wiskunde
 • Rekenen
 • Beeldende vakken en
 • Muziek

Leergebieden

 • Mens en Maatschappij
 • Mens en Techniek,
 • Mens en Gezondheid
 • Bewegen en Sport

Locatie specifieke vakken

 • Drama,
 • Informatiekunde en
 • Taal en
 • Rekenen in het locatie specifieke deel.

 

In klas 2 is er veel aandacht voor PSO (Praktische Sector Oriëntatie).

Er wordt in de onderbouw in de BBL klassen ook meer praktijkgerichter gewerkt en er is veel aandacht voor de praktische vakken.

 

 

Bovenbouw VMBO.

Na 2 jaar stromen deze leerlingen door naar de bovenbouw van het VMBO op de locatie Potskampstraat waar ze dan, indien mogelijk, meedraaien in een reguliere BBL, KBL of TGL stroom.

Sommige leerlingen blijven binnen de BBL stroom de (AVO) vakken volgen in kleinere LWOO-groepen.

 

Advies

De docenten vergadering van de onderbouw afdeling geeft bij het tweede rapport (in maart) een advies aan een leerling in welke afdeling van het derde leerjaar de leerling het beste geplaatst kan worden.

Dit is afhankelijk van zijn capaciteiten, vaardigheden, competenties en de voorgenomen keuze van de richting in klas 3 van de leerling.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.