Wanneer LWOO/ondersteuning
Wanneer LWOO/ondersteuning
Wanneer LWOO/ondersteuning
Wanneer LWOO/ondersteuning
Wanneer LWOO/ondersteuning
Wanneer LWOO/ondersteuning
Wanneer LWOO/ondersteuning

Wanneer LWOO/ondersteuning

 

De afleverende school meldt de leerling aan bij

de Commissie 10-14 Noordoost Twente (NOT).

De 10-14 commissie (waarin zowel medewerkers van het basisonderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) zitting hebben) geeft advies over welke ondersteuning de leerling in het VO nodig heeft en ook een advies op welke locatie van het TCC dit het beste kan.

Soms kan de 10-14 commissie meer informatie nodig hebben en vindt er een capaciteitenonderzoek plaats.

 

Capaciteitenonderzoek.

Leerlingen die zijn aangemeld bij de 10-14 commissie, nemen op aanvraag van de 10-14 commissie deel aan een capaciteiten / leervorderingsonderzoek.

  • Het capaciteitenonderzoek wordt op 1 dag afgenomen en nadien verwerkt door AVision.
  • De advisering op grond van de resultaten van het onderzoek gebeurt door een schoolpsycholoog en/of orthopedagogen die hun bevindingen voorleggen aan de 10-14 commissie.
  • Deze commissie bespreekt deze bevindingen en brengt het uiteindelijke advies uit aan de ouders.

 

Daarna / tegelijkertijd dient de leerling dan nog bij het TCC aangemeld te worden!

De leerling wordt formeel geplaatst door een besluit van de Plaatsingscommissie onderbouw TTC breed, die bestaat uit alle verantwoordelijke adjuncten van de onderbouw afdelingen.

 

Extra ondersteuning en begeleiding

Leerlingen met een ondersteuningsadvies van de 10-14 commissie hebben vaak steun, sturing, schouderklopjes, extra uitleg, bewustmaking van het effect van het gedrag op anderen nodig. Ze vragen vaak intensieve individuele begeleiding.

Deze begeleiding vindt men terug in de volgende kenmerken van de ondersteuning, zoals die op de locatie Potskampstraat (in de onderbouw unit) is ingericht:

  • het geringe aantal leerlingen per klas, waardoor meer aandacht aan iedere leerling afzonderlijk geschonken kan worden.
  • leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om in eigen tempo (en sommige leerlingen) op aangepast niveau schooltaken en -opdrachten uit te voeren.
  • een pedagogisch klimaat dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van het gevoel van eigenwaarde en dat de motivatie voor onderwijs stimuleert.
  • specifieke aandacht voor sociaal en emotioneel gedrag zowel bij het individu als bij de groep.
  • onderwijs gericht op het wegwerken van achterstanden en het omgaan met leerstoornissen, d.w.z. werken met handelingsplannen en remedial teaching programma's.
  • leerlingen kunnen deelnemen aan R.T. Nederlands en/of rekenen. Ook kunnen ze aan Motorische Remedial Teaching, faalangst-reductietraining of sociale vaardigheidstraining deelnemen.
  • de begeleiding die de leerlingen geboden wordt door de mentor, remedial teacher, leerlingbegeleider, psycholoog en / of orthopedagoog.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.