Bouwen, Wonen en Interieur
Bouwen, Wonen en Interieur
Bouwen, Wonen en Interieur
Bouwen, Wonen en Interieur
Bouwen, Wonen en Interieur
Bouwen, Wonen en Interieur
Bouwen, Wonen en Interieur

Bouwen, Wonen en Interieur

 

Bouwen Wonen Interieur   (BWI)

Als je voor BWI hebt gekozen, heb je voor een brede opleiding met veel verschillende mogelijkheden uit de bouw, wonen en interieursector gekozen.

Doordat er in de profielen/modulen veel richtingen/onderwerpen aan de orde komen, kun je ervaren waar je voorkeur ligt en waar je goed in bent. Daarop aansluitend kun je een programma kiezen in de richting van jouw voorkeur.

 

Op het BWI-plein vind je een goed ingerichte lokalen waar je kunt: timmeren,  meubel maken, metselen en schilderen. Kortom een prachtig plein ingericht voor  bouw, wonen en interieur. Een plein waar jij in de praktijk leert;

 • hoe je moet zagen, schaven ,frezen, waterpassen, stellen en meten, betonbekistingen maken.
 • maar ook schilderen, decoreren, reclame-en lettertechnieken met de snijplotter,
 • metselen, stukadoren, voegen, wandtegels aanbrengen.
 • hoe je met machines en gereedschap moet werken en  omgaan.

 

Ons plein lijkt al heel erg veel op de plek waar je straks gaat werken.

 

 

 

 

Kennis en vaardigheden

De kunst is het geleerde om te zetten in praktijk.

 • Plannen en organiseren, samenwerken en overleggen bij het uitvoeren va de werkzaamheden.
 • Werkzaamheden volgens voorschriften op een veilige wijze uitvoeren.
 • Economisch bewust en duurzaam omgaan met materialen en middelen.
 • Professionele hulpmiddelen gebruiken en hun  werking uitleggen.
 • Hygiënisch werken en milieubewust handelen enz.

 

De vier profielen in BWI

In het derde leerjaar volg je vier verplichte profieldelen in bouw, wonen en interieur.
Profielen die de basis leggen voor het kiezen van een leerlijn.

 

1: Bouwproces en maatvoeren; (timmeren)

Hier leren jullie uitzetten van een eenvoudig bouwwerk, stellen van profielen en kozijnen, betonbekisting maken, hoeken uitzetten met jalons en Pentagon prisma tevens met waterpasinstrument en laser hoogten overbrengen.   

 

2: Bouwen vanaf de fundering; (metselen)

Het metselen van halfsteensmuren in verschillende verbanden, het stukadoren, voegen, betegelen en afwerken van wanden.

 

3: Constructieve houtverbindingen; (meubelmaker)

Het maken van verbindingen die nodig zijn om stoeltjes, krukjes, tafeltjes met laden, kasten te kunnen maken veelal met elektrische handgereedschappen.

 

4: Design en afwerking;  (schilderen)

Gevoel krijgen voor kleur en verf mengen, schilderen met roller en kwast tevens het spuiten van verf,  penselen, decoratieve technieken en het werken met folie en snijplotter voor lettertechnieken.

In bovenstaande onderdelen leer je samenwerken, tekeninglezen, cad-tekenen, organiseren en plannen, schetsen, materiaalstaat maken en berekenen van de kostprijs. Tevens worden jou vaardigheden aangeleerd die ook in de dagelijkse praktijk van toepassing zijn.

 

 

De vier leerlijnen van BWI

Na bovenstaande vier profielvakken afgerond te hebben ga je een keuze maken welke leerlijn het beste bij jou past, dus waar je volgens jou het beste in bent en ook leuk vindt.

Deze keuze kun je in overleg  met je ouders,  mentor of eventueel decaan maken.

BWI heeft 4 leerlijnen en 14 keuzevakken waaruit gekozen kan worden.

 

 1. 1.   Bouwproces en maatvoeren
 2. 2.   Bouwen vanaf de fundering
 3. 3.   Meubel en interieur
 4. 4.   Design en Decoratie

 

Bouwproces en maatvoeren (timmeren)

Dit onderdeel bestaat uit beton-systeem, stalen- en houten vloeren. Het maken van een plat dak met overstek en het maken van een hellend dak. Timmeren van  buitenkozijnen en ramen. Het afhangen en sluit baar maken van ramen en deuren. Werken met freesmallen. Het aftimmeren van wanden en kozijnen tevens aanbrengen van glaslatten.

 

Bouwen vanaf de fundering (metselen)

Dit onderdeel bestaat uit schoonmetselwerk en bijzonder metselwerk.

Wandafwerking doormiddel van stukadoren, decoreren en betegelen.

Terreinafwerking maken van straatwerk.

 

Meubel en interieur (meubelmaker)

Dit onderdeel bestaat uit het maken van krukjes, tafeltjes met laden, kastjes en

lambrisering, en interieurontwerp. Het decoreren schilderen en beletteren van een eigen ontwerp. Verbindingen zullen veelal gemaakt worden met een dominofrees.

 

Design en decoratie (schilderen)

Dit onderdeel bestaat uit onderhoudswerk, plamuren, schuren, aanbrengen van verfsystemen, het snijden van glas en aanbrengen ervan. Het schilderen en spuiten van metaal en kunststof ondergronden, een interieurontwerp maken, schilderen, decoreren en beletteren.

 

Buitenschools leren / stage

In leerjaar 4 werken we met een blokstage (2 weken stage), zodat het geleerde in het bedrijf in praktijk gebracht kan worden en tevens verder kan worden ontwikkeld. Op deze manier word je ook voorbereidt op jouw (misschien) toekomstige werkomgeving en doe je al vast wat ervaring op in het bedrijfsleven.  

 

Kaderleerlingen

Kaderleerlingen in de afdeling BWI werken een specifiek kaderprogramma af. Deze leerlingen werken samen aan een project waarvoor ze zelf het ontwerp maken. Voorbeelden uit vorige jaren zijn; Ontwerpen van een koffiehuis, scoutingclubhuis of zomerhuisje enz.

Het begint met het realiseren van een bouwvergadering, het kiezen van een voorzitter, secretaris en de leden. Dit gebeurt door middel van stemmen. Maandelijks wordt dan gestreefd een bouwvergadering te houden en in verslag vast te leggen. Dan wordt samen een “bouwwerk” bedacht, de planning gemaakt, cad-tekening, kostprijs, en maquette op schaal 1:10 gemaakt. Ook komen de verschillende bouwstijlen aan de orde en als laatste de marketing en presentatie van het geheel. Deze leerlingen plannen een bezoek bij de architect en bouw en woningtoezicht van de gemeente waar ze de nodige gegevens opvragen voor een programma van eisen en wensen. Natuurgetrouw zoals in praktijk. Dit extra programma loopt over twee schooljaren 1 lesuur in de week voor algemeen werkoverleg.  

 

Welke Vakken krijg je, zowel op BBL als KBL niveau:

 • Beroepsgerichte profielvakken en keuzevakken
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Lichamelijke opvoeding
 • Cultuur en Kunstzinnige Vorming (ljr3)
 • Levensbeschouwing (ljr3) / Maatschappijleer (ljr4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.