Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

“Zorgen moet je niet maken, zorgen moet je doen”

 Mensenwerk in het VMBO

Zorg & Welzijn is een vooropleiding op een studie en beroep in de sector Zorg & Welzijn voor BBL en KBL leerlingen. Voor een beroep waarin je werkt met en voor mensen.

 

 De beroepsgerichte lessen Zorg & Welzijn worden op ons zorgplein gegeven. In drie goed ingerichte lokalen wisselen theorie en praktijk elkaar af in herkenbare werkhoeken in verschillende werkvelden.

Onze  locatie, dus ook bij het profiel Zorg & Welzijn, werken we aan de nieuwe beroepsgerichte programma’s VMBO. Hierdoor is ons onderwijsprogramma steeds in ontwikkeling.

Zowel in het derde als het vierde leerjaar oefen je allerlei algemene kennis en vaardigheden. Daarnaast werk je aan beroepsgerichte kennis en vaardigheden. Dit oefen je in theoretische- en praktische opdrachten. Veilig en hygiënisch werken en bewust werken aan een goede beroepshouding is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je moet jezelf dienstbaar op willen en kunnen stellen. Daarom is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken met respect voor iedereen!

 

Inspelen op trends en ontwikkelingen in het profielvak Zorg & Welzijn.

De veranderde visie op gezondheid is van belang voor de benadering die gekozen wordt bij het profielvak Z&W. Het kenmerkende voor het werken in deze sector houdt niet alleen 'werken mét en vóór mensen' in, maar nadrukkelijk ook het bevorderen dat mensen zelf de regie zoveel mogelijk in eigen hand nemen. Dus niet meer automatisch zaken voor iemand regelen en oplossen.

Daarbij is het belangrijk dat je als beroepsbeoefenaar zelf aandacht hebt voor het verzorgen en ontwikkelen van je eigen lichamelijke, geestelijke en sociale mogelijkheden.

Dit houdt in:

 1. Leerlingen bewust te maken dat ze 'eigenaar' zijn van hun gezondheid, waarbij leefstijl een grote invloed heeft op gezondheid. Leerlingen moeten de kenmerken van een gezonde leefstijl kennen en weten hoe dit op een goede manier toe te passen voor zichzelf. 
 2. Leerlingen het belang te doen inzien van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het is belangrijk leerlingen uit te dagen en te stimuleren zelf oplossingen te bedenken, om zo oplossingsgericht gedrag te bevorderen.

 

Je houdt daarbij rekening met de individuele wensen en behoeften van de cliënt en de omgeving waarin de ondersteuning geboden wordt. Veel praktische opdrachten worden geoefend in herkenbare werkhoeken o.a. in de vorm van rollenspelen.

 

De totale lesstof in leerjaar 3 en 4 bestaat uit 4 profielvakken en 4 keuzevakken.

Binnen het profiel Z&W werken we in leerjaar 3 aan de volgende vier profielvakken.

 

Mens en gezondheid    :Je verdiept je in activiteiten op het gebied van gezonde leefstijl, je leert gezonde maaltijden 

                                          samen te stellen, te bereiden en op te dienen en je krijgt allerlei informatie over voedings- en                                                leefgewoonten.

Mens en omgeving       : Je ervaart hoe het is te werken in een verzorgde, schone en

                                          veilige leef- en werkomgeving en hoe jij hierin actief een rol kunt

                                          spelen. 

Mens en activiteit         : Je ervaart hoe het is activiteiten te organiseren met als doel de

                                          cliënt te activeren. Hoe stimuleer je mensen uit verschillende

                                          doelgroepen mee te doen met verschillende activiteiten? Welke

                                          activiteiten passen bij jonge kinderen, welke activiteiten bied je

                                          ouderen aan?

Mens en zorg               :Je verleent ondersteuning in de persoonlijke verzorging van de

                                         cliënt. Je leert zien welke hulp een cliënt nodig heeft, ondersteunt

                                         bij de dagelijkse levensverrichtingen en bij het voortbewegen. Ook

                                         leer je eenvoudige EHBO technieken toepassen.

 

De lesstof van deze profielvakken vormt de basis en wordt getoetst in het centrale examen (CSPE)  

 

 

   

   

In leerjaar 4 werkt de leerling aan vier keuzevakken die gekozen worden uit onderstaand aanbod. De volgende keuzevakken worden aangeboden:

 

1.

Kennismaking met uiterlijke verzorging: (BBL/KBL)

Taak: Eenvoudige hand, haar- en gezichtsbehandelingen uitvoeren bij een klant in een(gesimuleerde) kapsalon of schoonheidssalon.

Deeltaken: Behandelingen voorbereiden en afronden. Haren wassen, drogen en in model brengen. Eenvoudige gezichtsbehandeling uitvoeren. Eenvoudige handbehandeling uitvoeren.

 

 

2.

Haarverzorging: (BBL/KBL)

Taak: Haarbehandelingen uitvoeren bij een klant in een salon.

Deeltaken: Haar- en hoofdbehandelingen uitvoeren op basis van een haardiagnose bij een klant. Haar omvormen. Denk hierbij aan föhnen met behulp van borstels, krullen maken, stylen, vlechten, het haar afdelen in vlakken.

 

 

3.

Welzijn  kind en jongere: (BBL/KBL)

Taak: Een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren en hierover rapporteren.

Deeltaken: Ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling. Kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de zelfredzaamheid bevorderen. (Re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren organiseren en hen stimuleren en begeleiden. De omgeving verzorgen en inrichten voor een leeftijdsgroep. Een dagrapportage maken volgens een rapportagesysteem en dit mondeling toelichten

 

 

4.

Welzijn volwassenen en ouderen: (BBL/KBL)

Taak: Volwassenen en ouderen ondersteunen bij algemene dagelijkse activiteiten en begeleiden bij de keuze voor een passende dagbesteding, de activiteit organiseren en de klant begeleiden.

Deeltaken: Volwassenen en ouderen ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de zelfredzaamheid bevorderen. Volwassenen en ouderen ondersteunen bij het vinden van een geschikte dagbesteding in de buurt, het dorp of de stad. Een (re)creatieve activiteit voor volwassenen en ouderen organiseren en uitvoeren op het gebied van muziek, drama, beeldende vorming. Een klant observeren tijdens het uitvoeren van de activiteit en daarover rapporteren.

 

 

5.

Wonen en huishouding: (BBL/KBL)

Taak: Ondersteunen bij wonen en huishouden in een thuissituatie

Deeltaken: Persoonlijke aandacht geven aan de klant. Informeren naar de wensen van de klant en een voorstel maken voor het onderhoud van de woon- en leefomgeving en daarbij rekening houden met de zelfredzaamheid van de klant.

Bijdragen aan het realiseren van een veilige, schone en sfeervolle leefomgeving. Zorg dragen voor kleding, schoeisel en linnengoed. Boodschappen in huis halen.

 

 

6.

Assisteren in de gezondheidszorg: (alleen voor KBL)

Taak: Ondersteunende handelingen verrichten in de gezondheidszorg, gegevens verzamelen en gezondheidsadviezen geven.

Deeltaken: Front office werkzaamheden verrichten in een gesimuleerde praktijk. Zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen en apparatuur.

In opdracht en volgens protocol gegevens verzamelen van de klant over zijn/haar gezondheid. De klant informeren en adviseren over zorg voor de eigen gezondheid in een gesimuleerde omgeving. Voorlichting geven over mondhygiëne.

 

 

7.

Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten: (BBL/KBL)

Taak: Eenvoudige, regelde taken verrichten bij sport en bewegen.

Deeltaken: Informatie verstrekken over mogelijkheden om te bewegen en te sporten in de eigen regio. Voor een doelgroep een eenvoudig sportevenement of toernooi organiseren en uitvoeren. Assisteren en instructie geven bij sport- en bewegingsactiviteiten. Omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures.

Assisteren bij de uitvoering van bewegingsprogramma’s.

 

 

 

De vier keuzevakken worden getoetst en beoordeeld in het schoolexamen (PTA)

 

 

 

 


Welke vakken krijg je, zowel op BBL als KBL niveau:

·         Nederlands

·         Engels

·         Biologie 

·         Wiskunde of

·         Maatschappijleer 2 (bij voldoende aanmelding)

·         AVO-integratie (ljr)4)

·         4 Beroepsgericht profielvakken en 4 keuzevakken

·         Lichamelijke opvoeding

·         Culturele en Kunstzinnige Vorming, CKV (ljr3)

·         Levensbeschouwing (ljr3) / Maatschappijleer (ljr4)

 

AVO integratie:

In leerjaar 4 kennen we het vak AVO.  De vakken Nederlands, Engels, wiskunde, levensbeschouwing, en maatschappijleer gecombineerd met het beroepsgericht vak Z&W. Op deze wijze leggen we een link tussen theorie en de praktijk. Gedurende 4 uur in de week wordt er in groepen gewerkt aan verschillende opdrachten.

 

 

LOB:

Het is belangrijk dat je werkt aan je eigen loopbaanontwikkeling. Dat doe je door je te oriënteren op toekomstige opleidingen en beroepen en door middel van reflectie (terugkijken) op je eigen handelen en ervaringen.

 

·         Wat kan ik het best (en hoe weet ik dat)

·         Waar ga en sta ik voor (en waarom)

·         Waar ben ik het best op mijn plek (en waarom)

·         Hoe bereik ik mijn doel (en waarom zo)

·         Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken (waarom zij)

 

Door allerlei opdrachten en activiteiten uit te voeren in je mentoruur, door buitenschoolse activiteiten, stage, opendagen en gesprekken proberen we je te helpen om te komen tot een voor jou juiste keuze voor je vervolgopleiding. Het profiel Zorg & Welzijn sluit goed aan bij diverse vervolgopleidingen binnen de dienstverlening, de zorg, verpleging,  welzijn, en de sport. Daarnaast heb je een goede basis om ook buiten deze werkvelden een opleiding te gaan volgen.

 
   

 

Binnen- en buitenschoolsleren:

 

Als leerling van het profiel Zorg & Welzijn ervaar je in de praktijk hoe het is om met kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een beperking te werken. Hiervoor lopen projecten tussen het Twents Carmel College en woon-zorgcentra, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, kapsalons en fitnescentra in Oldenzaal en omstreken.

Je ontmoet mensen van jong tot oud, je helpt en assisteert bij diverse werkzaamheden.

 

Een paar voorbeelden:

 • Je assisteert bij beautymiddagen
 • Je wandelt met mensen die in een rolstoel zitten
 • Je helpt bij het schenken van de koffie en bij activiteiten in verpleeg/verzorgingshuizen
 • Je helpt bij spelactiviteiten in de kinderopvang en BSO

 

 

 

 

 

 

Hierdoor ontstaan bijzondere contacten met een oudere of een kind. Vooral voor oudere mensen is het heel leuk om bezoek van jongeren te krijgen.

 

Daarnaast nodigen we 2 keer per week gasten uit in ons restaurant. Vierde jaars leerlingen bereiden  een overheerlijke lunch in de grootkeuken die vervolgens wordt geserveerd aan de gasten.

Natuurlijk wordt veel aandacht besteed aan hygiëne, tempo en kwaliteit, maar ook niet te vergeten het contact met de gasten. Een gezellig praatje, een helpende hand en … lekker eten!

 

 

Het is mogelijk om voor een klein bedrag deel te nemen aan deze warme lunch op de dinsdag of de donderdag. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de afdeling Zorg & Welzijn en vraag naar Meryem Tunc of Nicole de Jong.

 

 

 

 

 

In leerjaar 4 werken we met een blokstage van 2 weken, als oriëntatie op de vervolgopleiding die je eventueel gaat volgen. Op deze manier word je ook voorbereid op jouw (misschien) toekomstige werkomgeving.

 

Tijdens de praktijkcontacten leer je meteen de verschillende werkvelden van de afdeling Zorg & Welzijn kennen:

 

 • Uiterlijke verzorging: Kapster, schoonheidsspecialiste
 • Welzijn kinderen: werken in de kinderopvang / peuterspeelzaal
 • Welzijn ouderen; activiteitenbegeleiding in een verpleeghuis, dagopvang, of een huiskamerproject
 • Hulpverlening: werken in de ouderenzorg, thuiszorg en zorg voor mensen met een beperking
 • Facilitaire dienstverlening: werken in bijv. een schoonmaakbedrijf, de catering, de groothuishouding, een bedrijfsrestaurant.

 

 

 

 

 

 

 

 Powerpoint presentatie   

 

 Keuzevakken    Zorg en welzijn

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.