Theorie en Beroepsgericht
Theorie en Beroepsgericht
Theorie en Beroepsgericht
Theorie en Beroepsgericht
Theorie en Beroepsgericht
Theorie en Beroepsgericht
Theorie en Beroepsgericht
Theorie en Beroepsgericht

Theorie en Beroepsgericht

 

Vakken  
BBL KBL
Nederlands 

Nederlands                

Engels  Engels
Biologie  Biologie

Wiskunde of
Maatschappijleer 2 (indien voldoende aanmelding) 

Wiskunde of

Maatschappijleer 2 (indien voldoende aanmelding)

 
AVO-integratie AVO-integratie
Beroepsgericht programma Z&W    Groot beroepsgericht programma Z&W
   
Daarnaast de vakken  
Levensbeschouwing 3e leerjaar
CKV 3e leerjaar
Lichamelijke opvoeding 3e en 4e leerjaar
Maatschappijleer 1 4e leerjaar

Binnen de AVO-integratie van het 3e en 4e leerjaar worden de vakken

  • Nederlands
  • Wiskunde
  • Engels
  • Levensbeschouwing
  • Maatschappijleer

gecombineerd met het beroepsgericht vak Z&W. Op deze wijze leggen we een link tussen
theorie en de praktijk.

                                                                     

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.