Techniek diversen
Techniek diversen
Techniek diversen
Techniek diversen
Techniek diversen
Techniek diversen
Techniek diversen

Vakkanjer Brent Koekkoek op weg naar EuroSkills

 

 

TCC en Techniek

 

Kies je voor de sector Techniek op het Twents Carmel College dan bieden we jou, nu nog veel ruimte om zorgvuldig te kunnen kiezen.

Waarom doen we dat?

We hebben een onderwijskundig model waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Er is een doorlopende leerlijn die je nog veel keuze vrijheid geeft.

 

Sinds september 2013 zijn er vernieuwingen die onder andere inhouden dat je binnen de sector Techniek de keuze hebt uit drie profielen.

Je gaat kennismaken en je breed oriënteren in de sector Techniek. 

Daarna maak je een keuze voor een profiel die heel breed of smal kan zijn.

 

In de eerste periode start je met de verplichte modules, die behoren tot het CE examen.

Elke module staat voor ca. 100 uur, ongeveer 7 weken.

 

De drie profielen zijn

 

Produceren, Installeren en Energie (PIE-plein) :  metaal – elektro                 

 

Mobiliteit en Transport  (Mobiliteits-plein): voertuigen – transport & logistiek                        

 

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI-plein) :  timmeren – metselen – schilderen en fijnhout   

                  

In leerjaar 4 kun je uiteindelijk kiezen voor een smalle of toch nog een brede opleiding door een gerichte keuze te maken in de aangeboden keuze-modules.

 

  • Smal wil zeggen alleen keuze-modules uit hetzelfde profiel bv. metaal of voertuigen
  • Breed betekent een combinatie uit of in de verschillende profielen.
    1 keuze onderdeel kan zelfs in een ander profiel gekozen worden.

 

 

Vakkenpakket techniek
- praktijk / beroepsgericht
- Nederlands
- Engels
- wiskunde
- natuurkunde / scheikunde
- Lichamelijke Opvoeding
- Levensbeschouwing (3e ljr) maatschappijleer (4e ljr)
- CKV (culturele Kunstzinnige Vorming)

- Extra vak: keuze uit Duits of Economie

 

Schematisch de leerwegen en programma’s

 

Afdeling

BBL

KBL

Bouwtechniek

X

X

Elektrotechniek

X

X

Metaaltechniek

X

X

Transport & Logistiek

X

X

Voertuigentechniek

X

X

ComTech

 

X

 

Belangrijke vaardigheden in de techniek die later tijdens studie of werk altijd van pas zullen komen, leren de leerlingen in de verschillende afdelingen.

Er wordt  ruim aandacht besteed aan zelfstandig werken en leren, maar ook wordt er geleerd hoe het beste overlegd, samengewerkt en ondersteund kan worden.

Belangrijk is ook het toepassen van de geleerde vaardigheden in de praktijk. En daarom spelen de beroepsgerichte uren, de stages en het buitenschools leren een belangrijke rol.

Ook gastlessen van bedrijven laten leerlingen zien wat ze in de praktijk tegenkomen en wat er van ze verwacht wordt.

 

Ons motto in techniek
"Het is de afwisseling die het aantrekkelijk maakt"
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.