Ouder/Verzorger
Ouder/Verzorger
Ouder/Verzorger
Ouder/Verzorger
Ouder/Verzorger
Ouder/Verzorger
Ouder/Verzorger

Ouder / Verzorger

Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt het Twents Carmel College van ouders/verzorgers een vrijwillige financiële bijdrage om bepaalde extra activiteiten en voorzieningen te kunnen betalen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de besteding van die bijdrage spreken wij jaarlijks af met de Medezeggenschapsraad. Vervolgens ontvangen de ouders een brief met nadere toelichting en een opgaveformulier vrijwillege ouderbijdrage met daarin de omvang van de bijdrage en de af te nemen voorzieningen en activiteiten. Dit alles gebeurt op het niveau van elke locatie; een overzicht van de jaarlijkse ouderbijdrage uitgesplitst naar leerjaar wordt op de website van de locatie gepubliceerd.

 

Overgangsnormen

Elk jaar publiceert het Twents Carmel College vóór 1 oktober de overgangsnormen voor alle leerjaren op de website. Een totaal overzicht van die normen treft u aan onder overgangsnormen TCC. Daarnaast vindt u op de website van elke locatie de overgangsnormen van de leerjaren, die op de betreffende locatie binnen het onderwijsaanbod ook aanwezig zijn. De slaag-/zakregeling voor het eindexamen treft u aan in het examenreglement TCC.

Voor de overgang van VMBO-TGL naar HAVO-4 kent het Twents Carmel College een aparte regeling. Een beschrijving van die regeling kunt u vinden onder overstapregelingen.

 

Vakantieregeling

Op landelijk niveau publiceert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een overzicht schoolvakanties met voorschriften voor het aantal vakantiedagen en voor de aanvang en het einde van de zomervakantie (vanaf 2012-2013 ook voor de Kerst- en de meivakantie). Voor de overige vakanties worden adviesdata bekend gemaakt met het verzoek om in regionaal verband te komen tot onderlinge afstemming.

In de regio Noordoost Twente vindt periodiek overleg plaats tussen het basis- en voortgezet onderwijs, waarbij ook afspraken worden gemaakt over de vakantieregeling.

 

170828 Definitieve vakantieregeling 2017-2018-2019.pdf

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.