Leerplicht
Leerplicht
Leerplicht
Leerplicht
Leerplicht
Leerplicht
Leerplicht

Folder Leerplicht gemeente Oldenzaal

Tekst folder "Leerplicht" gemeente Oldenzaal

Iedereen naar school..

Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen, voldoende toegerust om een baan te vinden.

Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden. Dit geldt voor de leerling, zijn ouders of verzorgers, de school en de gemeente.

In deze leerplichtbrochure laten we zien welke plichten een ieder heeft met daarbij slechts één doel: dat iedereen die in Nederland leerplichtig is, naar school gaat en een havo-, vwo- of mbo diploma (minimaal niveau 2) haalt. Dit diploma noemen we een startkwalificatie. We willen dat doel bereiken door nauwe samenwerking met scholen en instellingen.

Leerplichtwet

Ieder kind in Nederland heeft het recht én de plicht een bepaalde periode van zijn leven dagonderwijs te volgen.

In de leerplichtwet is opgenomen welke verantwoordelijkheid de verschillende betrokkenen – het kind, zijn ouders of verzorgers, de scholen en de gemeente – daarbij hebben ......

Voor de volledige tekst van deze folder van de gemeente Oldenzaal klikt U hier

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.