Ouderbijdrage
Ouderbijdrage
Ouderbijdrage
Ouderbijdrage
Ouderbijdrage
Ouderbijdrage
Ouderbijdrage

Ouderbijdrage 2017 - 2018

 

Informatie betaling vrijwillige bijdragen in de schoolkosten  schooljaar 2017-2018

Overzicht ouderbijdrage

 

Geachte ouder/verzorger,

 

Elk jaar vragen wij van ouders/verzorgers een vrijwillige financiële bijdrage om bepaalde activiteiten en voorzieningen te kunnen betalen. Deze bijdrage is vrijwillig, u bent niet verplicht deze te betalen, maar het is voor ons wel heel belangrijk dat u toch een bijdrage levert.

 

Zonder uw bijdrage is het voor ons niet mogelijk deze activiteiten en voorzieningen aan uw kind te bieden. Onze school krijgt namelijk van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden.

 

Op onze website vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten en voorzieningen waarvoor we jaarlijks een bijdrage vragen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage spreken we jaarlijks af met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

 

Het Twents Carmel College maakt gebruik van WIS Collect. Als in september/oktober de schoolkosten voor u klaar staan, ontvangt u van ons een mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een drietal betalingsmogelijkheden (IDEAL, incasso of overboeking). U krijgt vervolgens automatisch een mail ter bevestiging van uw betaling, uw incasso opdracht of de rekening om zelf te betalen.

 

Maakt u gebruik van Leergeld of wilt u gebruik maken van Leergeld neemt u dan contact op met de Stichting Leergeld in uw gemeente.

 

Ouders die nadere uitleg over WIS Collect behoeven kunnen deze volgen in vorm van een instructievideo. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:  https://vimeo.com/133035617

 

We stellen uw medewerking bij deze wijze van inning van de ouderbijdrage op prijs en danken u alvast voor uw aandacht. Mocht u nog vragen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage of u hebt geen mail ontvangen, neemt u dan vooral contact op met onze school, via financieleadministratie.potskampstraat@twentscarmelcollege.nl

 

We zullen u dan zo goed als we kunnen verder informeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dhr. drs. M.G.F. Snijders,

Directeur van Twents Carmel College, locatie Potskampstraat

 

 

 

OUDERBIJDRAGE 2017 - 2018 
        
  Leerj. 1   Leerj. 2        
Verbruiksmaterialen onderbouw 30,00   30,00        
Bronnenboeken 5,00   5,00        
Print- en kopieertegoed incl. pas 5,00   5,00        
Huur Kluisje 12,00   12,00        
Sportieve en Culturele activiteiten 19,50   19,50        
Mediatheek/Infotheek 8,00   8,00        
Oudervereniging  2,00   2,00        
Solidariteitsfonds 5,00   5,00        
Excursie 2e lj     15,00        
Excursie Rock en Pop Museum  4,00 B            
3-daagse  90,00*            
               
Totaal bedrag (rekening ouderbijdrage) 86,50   101,50        
B Excursie alleen voor de klassen P1B1 t/m P1B4 (dit bedrag moet bij de ouderbijdrage opgeteld worden)  
* Bedrag voor de 3 daagse is onder voorbehoud en wordt apart in rekening gebracht      
               
        
  3BWI            
  3MOBT 3PIE 3E&O 3HBR 3Groen 3Z&W 3TGL
Verbruiksmaterialen 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Bronnenboeken 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Print- en kopieertegoed incl. pas 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Huur Kluisje 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Sportieve en culterele act. Incl CJP pas 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Mediatheek/Infotheek 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Gebruik werkkleding            6,00  
Oudervereniging 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Solidariteitsfonds 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Projectweek ZW           30,00  
T-schirt + activiteiten LO2 3e lj. (keuzevak)             20,00
Verbruiksmateriaal Kunstvakken 2 (keuzevak)             15,00
               
Introductie 3e leerjaar  60,00* 85,00* 115,00* 99,00* 115,00* 60,00* 115,00*
               
Totaal bedrag (rekening ouderbijdrage) 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 128,00 92,00
(keuzevak) indien je dit vak in je vakkenpakket hebt, bedrag bij de ouderbijdrage optellen    
* Dit bedrag wordt apart in rekening gebracht.
               
               
        
  4Techn. 4E&O 4HBR 4Groen 4Z&W 4TGL  
Verbruiksmaterialen 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00  
Bronnenboeken 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  
Print- en kopieertegoed incl. pas 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  
Huur Kluisje 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00  
Sportieve en Culturele activiteiten 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00  
Mediatheek/Infotheek 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00  
Gebruik werkkleding  (zorgklassen 3e +4e lj)         6,00    
Sport Oriëntatie Keuzeprogramma (SOK)  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  
Oudervereniging 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  
Solidariteitsfonds 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  
               
LO2 activiteiten  4e ljr (keuzevak)           65,00  
Verbruiksmateriaal Kunstvakken 2 (keuzevak)           15,00  
Excursie naar Den Haag (keuzevak MA2)           25,00  
               
Totaal bedrag (rekening ouderbijdrage) 89,00 89,00 89,00 89,00 95,00 89,00  
     
     
(keuzevak) indien je dit vak in je vakkenpakket hebt, bedrag bij de ouderbijdrage optellen    

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.