Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad

Ouderraad en notulen

 

Wat doen wij?

De ouderraad van het TCC locatie Potskampstraat behartigt de belangen van de ouders/verzorgers van de leerlingen en probeert door een open communicatie mede bij  te dragen voor een optimaal schoolklimaat op onze school.  De ouderraad komt gemiddeld 6 keer  per jaar in vergadering bijeen en bespreekt allerhande actuele zaken met de schoolleiding.  Zaken die hierbij o.a. aan de orde komen zijn;

  • Lesuitval en lestijden
  • Schoolprestaties
  • Communicatie ouders/school
  • Ouderbijdrage
  • Begeleiding
  • Actuele thema’s zoals roken, alcohol en media wijsheid

Daarnaast fungeert de ouderraad als klankbord voor de schoolleiding en bespreken we zaken die leven onder ouders en leerlingen met de schoolleiding met als doel gezamenlijk de kwaliteit van de organisatie continu te verbeteren.

 

Samenstelling 2017/2018
John Pieter Aalders   voorzitter   Ootmarsum
Irma Tijink   secretaris   Deurningen
Ellen Leeuw   lid   Overdinkel
Elvira Groeneveld   lid   Oldenzaal
Robert Westenbroek   lid   Losser
Karin Rikkink – Sombekke   lid   Noord Deurningen
Caroline Schasfoort   lid   Losser
Erick Been   lid   Oldenzaal

 

Contact

Heeft u als ouder/verzorger een vraag, opmerking of suggestie neem dan gerust contact op, wij zijn er immers om u als ouder/verzorger te vertegenwoordigen.

U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter ( jp.aalders@exertus.nl / 06 51 223 555 ) 

 

Verslagen vergaderingen

Alle vergadering van de ouderraad worden genotuleerd, deze verslagen zijn openbaar voor ouders/verzorgers. Op verzoek worden u de notulen toegezonden. 

 

 

 

 


 

 

Invloed uitoefenen?

Wij willen graag een beroep op u doen, om u aan te melden als lid van de ouderraad van deze locatie.
Wat houdt dat in vraagt u zich af?

In de ouderraad kunt u meepraten over allerlei zaken, die zich op school afspelen. U kunt ideeën aandragen voor activiteiten of schoolzaken welke in u ogen beter kunnen. U kunt uiteraard ook kritische kanttekeningen plaatsen bij schoolzaken welke volgens u niet goed functioneren.
De ouderraad komt gemiddeld 1 keer per 6 weken bij elkaar, dat betekent ongeveer 6 keer per schooljaar. De locatiedirecteur is bij de vergadering aanwezig.
 
Als u dit alles erg leuk lijkt, meld u dan aan!
 
Wilt u nog meer invloed uitoefenen?, dan kan dat ook. Want uit de ouderraad worden nog eens 6 ouders gevraagd zitting te nemen in de oudergeleding van de DMR (deel medezeggenschapsraad).
In de DMR kunt u niet alleen meepraten over lokale schoolaangelegenheden, maar ook nog eens mee beslissen. Deze raad bestaat uit 2 geledingen een ouder geleding en een personeelsgeleding.
Vanuit het Twents Carmel College wordt een stuk interne scholing aangeboden voor de leden die in deze raad zitting nemen. De DMR overlegt met de locatiedirecteur.
De DMR vergadert ongeveer 3 à 4 keer per schooljaar of indien noodzakelijk vaker.
 
U kunt één van de 2 ouders zijn die vanuit de DMR zitting neemt in de oudergeleding van de CMR (Centrale medezeggenschapsraad).
In de CMR kunt u meepraten en meebeslissen over schoolaangelegenheden betreffende het hele Twents Carmel College (de 5 scholen). Ook deze raad bestaat uit 2 geledingen. Een ouder geleding en een personeelsgeleding.
 

Voor de ouders organiseren wij ook thema-avonden.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.