School dichtbij
School dichtbij
School dichtbij
School dichtbij
School dichtbij
School dichtbij
School dichtbij

School dichtbij

 

 

De nieuwe school

De start op een nieuwe school raakt kinderen én ouders. Vooral de kinderen natuurlijk. Zij zullen er jarenlang bijna dagelijks naartoe gaan. U, als ouder, wilt zeker weten dat uw zoon of dochter goed onderwijs krijgt en het beste uit zichzelf haalt! Zo wordt een stevige basis voor een goede toekomst gelegd. Tegelijkertijd moeten het plezierige lessen zijn, in een prettige sfeer en een veilige omgeving.

 

Graag helpen we u op weg bij de (mogelijk hernieuwde) kennismaking met onze school. We geven uitleg over onze aanpak, de doorlopende leerlijnen tussen basisscholen en onze school, het pedagogisch-didactisch klimaat en de sfeer en ambitie van het Twents Carmel College. Bij wijze van introductie, want we leren elkaar vast nog wel nader kennen. We zijn niet voor niets dichtbij!

 

 

Uw kind staat centraal

We zijn óók in een andere betekenis dichtbij, omdat we uw kind centraal stellen. Onze manier van lesgeven sluit zoveel mogelijk aan bij zijn of haar vaardigheden en belangstelling. Onze leerlingen krijgen veel ruimte om met klasgenoten samen te werken en met hen dingen te ontdekken, binnen en buiten de school. Want dat is de natuurlijke manier om kennis en vaardigheden te verwerven.

 

We helpen uw zoon of dochter bij de reis door de leerstof. De docenten geven instructie en begeleiden uw kind. Er zijn ook onderwijsassistenten die begeleiding geven en fungeren als vraagbaak. We zetten ons in om de schooltijd van uw kind leerzaam, zinvol en prettig te maken. Uw kind moet zich thuisvoelen bij ons en na het behalen van een diploma met plezier aan de jaren op het Twents Carmel College terug kunnen denken. Dán hebben we het goed gedaan.

 

 

 

Thuisvoelen

U merkt het: begrippen als sfeer, kwaliteit, veiligheid en geborgenheid wegen voor ons zwaar. Niet voor niets noemden we zojuist het begrip ‘thuis’, want dat staat voor een omgeving waar je je op je gemak voelt en waar je veilig bent. ‘Thuis’ staat ook voor geborgenheid. Een plek waar je jezelf kan en mag zijn. Een plek waar je wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Dat gevoel willen we onze leerlingen meegeven, want we dragen bij aan hun vorming, zodat ook uw kind een weg vindt naar vervolgopleiding, beroep en persoonlijke ontplooiing. Uw kind leert steeds meer de eigen verantwoordelijkheid te nemen om zo te leren een eigen, unieke bijdrage te leveren aan de samenleving.

 

Kennisverwerving en vorming gaan dan ook hand in hand. Daarvoor kiezen we nadrukkelijk. Want een kind dat zich geborgen voelt en welkom weet, presteert beter en krijgt des te meer bagage voor zijn toekomst.

 

 

 

Onze locaties

Onze vijf locaties hebben elk een eigen sfeer. Elke locatie is weer onderverdeeld in kleinschalige afdelingen. Uw kind houdt er gemakkelijk het overzicht en heeft te maken met vaste docententeams. In plaats van een leerfabriek vindt uw kind er een leer(t)huis.

We onderhouden intensieve contacten met de basisscholen. We kennen uw kind al vóór het bij ons binnenkomt. Door de één-op-één-relatie tussen de basisschool van uw kind en onze instroomlocatie ontstaat een doorlopende leerlijn. Uw zoon of dochter komt dan ook op de juiste plek terecht. We geven uw kind meteen de aandacht die het nodig heeft. Een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs.

.

 

 

Onderbouw en daarna

De eerste twee jaar doorloopt uw zoon of dochter de onderbouw. Gedurende die periode geven wij een advies voor het vervolg. In nauwe samenspraak met u en uw kind stellen wij vast welk vervolgonderwijs het beste bij uw kind past. Dit kan ertoe leiden dat de leerling vanaf het derde leerjaar een andere locatie bezoekt:

  • Leerlingen die kiezen voor het VMBO, gaan naar de locatie Potskampstraat (alle leerwegen) of blijven op de locatie Losser (theoretisch gemengde leerweg).
  • Leerlingen die kiezen voor HAVO of VWO, vervolgen hun opleiding op de locatie De Thij of de locatie Lyceumstraat. Ook hier gaat het om een vloeiende overgang: leerlingen uit Losser gaan naar de Lyceumstraat, leerlingen uit Denekamp gaan naar De Thij.

 

 

 

Onze brugklassen

Naast de eerste klas van het Praktijkonderwijs kennen we vijf typen brugklassen:

 

  • BL-A        de basisberoepsgerichte leerweg met aangepaste tabel en ondersteuning.
  • BBL         de basisberoepsgerichte leerweg al dan niet met ondersteuning.
  • KT            de kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg eventueel met ondersteuning
  • HV            de HAVO en VWO klas
  • VWO-E    de VWO Extra klas voor talenten

.

 

Ondersteuning binnen het VMBO

Als uw zoon of dochter in aanmerking komt voor een vorm van meer ondersteuning binnen het VMBO (advies Commissie 10-14) zijn er twee mogelijkheden. Als hij of zij het reguliere onderwijsprogramma aankan, dan kan worden gekozen voor één van de brede instroomlocaties. Heeft uw kind daarnaast extra begeleiding en ondersteuning nodig, dan gaat hij of zij naar de onderbouw-unit van de locatie Potskampstraat. Deze locatie biedt op deze leerling afgestemd onderwijs in kleine groepen.

 

Praktijkonderwijs (PrO)

Komt uw kind in aanmerking voor praktijkonderwijs (PrO), dan gaat het naar de afdeling Praktijkonderwijs van de locatie Potskampstraat. Deze afdeling beschikt over een apart schoolgebouw. Leerlingen blijven, uitzonderingen daargelaten, ongeveer tot hun 18e levensjaar op deze afdeling. Praktijkonderwijs is vooral bedoeld voor leerlingen die veel moeite hebben met de theorievakken. Het onderwijs bestaat dan ook vooral uit praktijkvakken. Daar liggen vaak de mogelijkheden van deze leerlingen. Ze krijgen les in kleine groepen. Naarmate ze ouder worden, neemt de praktijk een steeds grotere plaats in. Speciale cursussen, via school aangeboden, leiden toe naar certificaten. Vervolgens doen leerlingen via stages veel werkervaring op. Uiteindelijk voert deze stage naar een werkplek op de arbeidsmarkt, waarbij nog vakgerichte cursussen gevolgd kunnen worden.

 

VWO Extra

Deze stroom is bedoeld voor leerlingen die cognitief begaafd zijn en richt zich op de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. We willen de leerlingen  veel keuzemogelijkheden bieden om hun nieuwsgierigheid en interesse te prikkelen. Het zijn juist deze leerlingen die nooit geleerd hebben hun grenzen op te zoeken, die vaak moeite hebben met samenwerken en die op cognitief gebied nog weinig weerstand ervaren hebben. We dagen de leerlingen telkens uit hun intellectuele grenzen op te zoeken en te verleggen. Soms kost dat moeite want leren moet vaak in samenwerking met anderen gebeuren en ook vinden we het belangrijk de leerlingen te laten ervaren en weten hoe intellectuele uitdagingen aangepakt moeten worden. Naast samenwerkend leren in de school, gaan deze leerlingen er ook wat vaker op uit om extern leren mogelijk te maken.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.